Pandemic in the Lab

Broj igrača

Trajanje igre

Uzrast

1-6

45 minuta

8+ godina

Cena: 7 800 RSD
Artikal se nalazi na ovim lokacijama: 
• Grčića Milenka 1

Razvijena je nova medicinska tehnologija koja će vam pomoći u lečenju zaraznih bolesti širom svijeta.

In the Lab, druga po redu ekspanzija za Pandemic, dodaje više različitosti i nove izazove vašoj misiji da spasete svet od smrtonosnih bolesti. Ovaj put na potpuno nov način dolazite do otkrivanja lekova i približavanja pobedi u igri. Putujući po tabli sakupljatei uzorke bolesti na terenu, a zatim koristići tablu Labaratorije obrađujete, karakterišete i testirate vaše lekove.

Dodajte uzorke u jednu od dve laboratorije uzimanjem akcije tretiranja bolesti. Kada se prikupi dovoljno uzoraka, zapečatite se iza bio-hazardnih vrata i pošaljite uzorke kroz centrifugu i separator kako biste ih postavili na sekvencijalne kartice u ispravnom redosledu. Ako uspete dobiti bolest koja je okarakterisana i sekvencirana, spremni ste da pronađete lek!

Predlažemo i ove igre