Mysterium Secrets & Lies

Cena: 2 900 RSD

Društvena igra Mysterium doživela je veliki uspeh a sa velikim uspehom stižu i ekspanzije… Ekspanzija za društvenu igru Mysterium Secrets & Lies sastoji se od šest novih likova, šest novih lokacija, šest novih predmeta i 42 karte vizija kao i 18 karata sa pričama. Ova poslednja grupa karata može zameniti karte predmeta u igri, pri čemu svaka karta predstavlja jedan od načina na koji je duh umro. Sada, umesto da pokušava da natera svakog istražitelja da identifikuje neki predmet - posebnu stavku koja ne bi imala mnogo nijansi - duh umesto toga mora da koristi karte snova da prenese priču o svojoj smrti, nešto daleko izazovnije. U igri je uvek bilo najlakše pronaći predmet sa kojim je ubistvo izvršeno ali sada ni to neće biti lako. Ako vam se dopala društvena igra Mysterium, logičan nastavak je baš Mysterium Secrets & Lies.

Napomena: Ovo nije nezavisna irga i ne može se igrati bez osnovne igre Mysterium.

Predlažemo i ove igre