Dark Neostorm

Cena: 600 RSD

Predvodeći povratak Xyz Monsters, našim herojima se pridružuju misteriozni maskirni Super Quantum piloti, obučeni u belo. Svaki pilot ima super moć koja negira efekte drugih čudovišta a posle toga može se pridružiti svojim saborcima i tako formirati nova Link čudovišta.

Dark Neostorm buster ser se sastoji od 100 karata:

  • 48 Commons
  • 20 Rares
  • 14 Super Rares
  • 10 Ultra Rares
  • 8 Secret Rares

A svaki booster ima 9 karata