COLOR POP

Svaki igrač na početku igre izabere jednu boju tajno, tako da ostali igrači ne vide i cilj mu je da tu boju eliminiše sa table. Igrači naizmenično izbacuju obojene brojače sa table. Samo pritisnite brojač i on će ispasti, samo pazite – ne možete izbaciti pojedinačni brojač. Ova igra zahteva taktičnost, jer se očekuje da razmišljate par poteza unapred i da budete oprezni. Color Pop je zarazna igra sa inovativnom tablom.

Sadržaj: 1 tabla, 10 držača za brojače, 100 obojenih brojača, 5 tajnih brojača, pravila igre.
Kreator: Lionel Borg