Stone Age na grčkom jeziku

Broj igrača

Trajanje Igre

Uzrast

2-4

60-90 min

10+ god

Cena: 4 990 RSD

U Stone Age ponašaćete se i igrati baš kao Vaši preci iz tog perioda. Oni su sakupljali drva, obrađivali kamen i vadili zlato iz reka. Dobra su razmenjivali slobodnom trgovinom, unapređujući svoje naseobine i tako išli ka naprednijim nivoima civilizacije. S dobrim balansom između fakora sreće i planiranja, igrači se nadmeću za hranu u ovom ranom periodu.
Igrači uzimaju do 10 članova plemena u tri faze. U prvoj fazi igrači postavljaju svoje ljude na mesta na tabli za koje misle da će im doneti najviše benefita, uključujući npr. lov, centre trgovine ili kamenolome. U drugoj fazi igrač koji prvi igra aktivira svaki od svojih popunjenih prostora, što rade i ostali igrači. U trećoj fazi igrač mora da obezbedi dovoljno hrane svom plemenu ili se suočava sa gubitkom resursa ili poena. Igra je jezički nezavisna.

Predlažemo i ove igre